hydrogeologie

Hydrogeologie je věda o podzemních vodách.
V naší firmě využíváme vědeckých poznatků z oboru hydrogeologie v kombinaci s alternativními metodami při řešení:

 • realizace individuálních zdrojů podzemní vody (RD, chaty)
 • realizace hromadných zdrojů podzemní vody (obce, města, průmysl)
 • ověření vydatnosti zdrojů podzemních vody čerpací zkouškou
 • bilančního hodnocení a režimu proudění podzemní vody v zájmových oblastech
 • návrhu ochranného pásma vodních zdrojů
 • sledování kvality podzemní vody, případně řešení znečistění
 • vypracování pasportů stávajících zdrojů vody
 • možnosti zlepšení zavodnění stávajících zdrojů vody
 • návrhu likvidace dešťových a odpadních vod vsakováním do horninového prostředí
 • střetů zájmů včetně odborných posudků a hydrogeologického vyjádření
 • optimální údržby zdrojů vody vč. čistění stávajících studní
 • komplikovaných případů s odvodněním staveb