O firmě Hydro-Geo

Živnostenský listOsvědčení - Atesto

Praktické a odborné zkušenosti v oboru hydrogeologie jsme získávali již od r. 1983 postupně působením ve firmách Geoindustrie Praha, Vodní zdroje Opava a Orlická hydrogeologická společnost Ústí n/O v pobočce Krnov.

Od r. 1991 tuto činnost provádíme jako živnost s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Praha. V současné době působíme v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje, svou činnost rozšiřujeme i na kraj Ústeckoorlický, Polsko a Slovensko.

Odbornost je zaštítěna Českou asociací hydrogeologů (ČAH) a od r. 1992 doplněna osvědčením alternativní praxe v oblasti vyhledání podzemní vody (lidově proutkařství) v horninovém prostředí. Průběžně je odbornost zvyšována účastí na konferencích, seminářích, školeních apod.

Praktická hydrogeologická odbornost je doplněna spoluprací s TU Ostrava a Ostravskou univerzitou a to jak v oblasti oponentské činnosti u diplomových prací, tak spoluprací s odborníky ve vodohospodářské problematice. Specifickou oblastí je terénní spolupráce s archeologickou skupinou v Krnově včetně publikační činnosti v přehledu výzkumů.

Ing. Petr ULAHEL je špičkový odborník v oblasti hydrogeologie a jeho pracovní postupy přinášejí úspěchy dalším zákazníkům.

Ing. Vítěslav Odložilík, starosta obce Úvalno
referenční projekty

Spokojení klienti

  • /
  • /
  • /

Kontaktujte nás

Rychlý kontakt

+420 603 43 45 47

ulahel@hydro-geo.cz