Podzemní vody jsou náš obor

Item

Hydrogeologie

Hydrogeologie je obor, jenž zkoumá výskyt a oběh podzemní vody. Našim hlavním cílem je vyhledávání a realizace zdrojů vody, řešení jejich optimálního využívání a zajištění ochrany před znečištěním

Item

Vrtané studny

Mezi prioritní činnosti patří realizace vrtaných studní pro potřeby individuálního a hromadného zásobování pitnou vodou. Velikost vrtného parku nám umožňuje realizovat vrty jak do nesoudržných hornin (štěrky, písky), tak do skalního podloží, případně jejich kombinace.

Item

Projekční a posudková činnost

V této činnosti provádíme:

  • projekty na realizaci vrtaných studní, pasporty pro legalizaci stávajících studní
  • posudky pro likvidaci dešťových a předčištěných odpadních vod zasakováním do horninového prostředí
  • návrhy ochranných pásem (OP 1.a2.st.) u jímacích zdrojů vody

Ing. Petr ULAHEL je špičkový odborník v oblasti hydrogeologie a jeho pracovní postupy přinášejí úspěchy dalším zákazníkům.

Ing. Vítěslav Odložilík, starosta obce Úvalno
referenční projekty

Spokojení klienti

  • /
  • /
  • /

Na co se nás často ptáte

Podle čeho se určuje cena vrtu?

Podle geologických podmínek na Vašem pozemku a požadovaném průměru vrtu se rozhoduje o typu nasazení vrtné soupravy. Cena je přepočtena na 1 bm a obsahuje vrtání, vystrojení trubkou (s atestem na pitnou vodu), zaplášťový obsyp a jílové těsnění. Doprava je při více zakázkách rozpočtena.

Jaká je úspěšnost, příp. garance vrtu v zastižení množství vody pro zásobování RD?

V případě vyhledání vody naším hydrogeologem se průměrně pohybuje na 90%, v případě vrtu bez vody nebo nemožnosti jeho využití jsou náklady v režii zhotovitele.

Můžete mi zajistit kompletní provedení vrtané studny až po využití?

Tyto práce provádíme od vyhledání přes realizaci vrtu, zpracování potřebných podkladů dle legislativy, vyřízení na úřadech až po napojení zdroje vody k využití.

Jak postupovat

Kdo určí místo vodního zdroje, jeho hloubku, příp. vydatnost?

Hydrogeolog s dlouholetou proutkařkou praxí při návštěvě na Vašem pozemku.

Jak je to s legislativou

poradna