Reference

Reference Vrty

Spokojení klienti

 • /
 • /
 • /

Ing. Petr ULAHEL je špičkový odborník v oblasti hydrogeologie a jeho pracovní postupy přinášejí úspěchy dalším zákazníkům.

Ing. Vítěslav Odložilík, starosta obce Úvalno

Nezávazná poptávka

realizované projekty detailně

/

Úvalno, úprava kvality vody, 2005-2008, OÚ Úvalno

 • 20let problém s vyšším obsahem NO3 ve zdroji vody zásobující obec (1000 ob.) pitnou vodou;
 • řešeno posilujícím vrtem, sanačními pracemi a čerpacími zkouškami;
 • snížení obsahu NO3 v jímacím zdroji vody z 65 mg/l na 30-35mg/l;
/

Mosty u Jablunkova, vdj. Kawulacki, Centrum, 2011-12, OÚ Mosty u Jablunkova

 • posilující zdroje vody u vodojemů pro zásobování obce pitnou vodou v množství 2,5 l/s;
 • zajištění zdrojů ve vzdálenosti do 20m od stávajících vodojemů;, u vdj. Centrum s přetokem;
/

Kobeřice, sádrovcový lom, 1998-99, Gybstrend a.s.

 • odvodnění jihovýchodní zálomové hrany lomu směrem k okraji obce Kobeřice
 • řešení sesuvů a ohrožení půdního fondu a okrajové zástavby obce Kobeřice;
 • provedení odvodňovacího systému na přítoku podzemní vody do lomu;
/

Krnov-Kostelec j.ú., 1997-99, KVaK s.r.o.

Krnov-Zlatá Opavice j.ú., období 1999-00, KVaK s.r.o.

 • posilující zdroje vody pro zásobování města Krnov (25 tis.obyvatel) pitnou vodou;
 • zajištění zdrojů vody v množství do 10 l/s kvalitní podzemní vody;
/

Krnov, zimní stadion, 2000, TS Krnov

 • zdroj vody pro tvorbu ledové plochy;
/

Město Albrechtice j.ú., 20, TS M.Albrechtice s.r.o.

 • posilující zdroj vody pro zásobování Města Albrechtic (3 tis.obyvatel) pitnou vodou;
 • zajištění zdroje vody v množství 8-10 l/s, postupně centrální zdroj vody pro město;
/

Kravaře, Buly-aréna – Hadamczik

 • zdroj vody pro zimní stadion;
 • provedení zdroje vody v oblasti ledovcové morény nad polohou jemných, tekoucích písků;
/

Rajecká Lesná, Kofola a.s. Krnov

 • na základě úspěšné realizace zdroje vody u chaty p. K.Samarase (pův.majitel Kofoly a.s.);
 • provedeno vyhledání zdrojů vody pro stáčírnu balené vody v Rajecké Lesné (SK) po zprovoznění zvané Rajec;
/

Kunín ŽV, VFU Brno

 • provedení posilujícího zdroje vody v dosahu j.ú. tvořených kombinací sběrná jímka zářez;
/

Krnov-Ježník,20 , MÚ Krnov

 • provedení regenerace zdroje vody zásobující domov důchodců;
 • převystrojení vrtu s dřevěnou výstrojí za PVC-U Ø160 mm;
/

Kohútka – Portáš, chata Spartak, 2008, TJ Zlín

 • zdroj vody do hl. 75 m na česko-slovenském pomezí v nadmořské výšce;
/

Ondřejovice, RS Doubrava, 2010

 • zdroj vody pro areál RS Doubrava;
/

Holčovice, 2006, OÚ Holčovice

 • zdroje vody pro zdravotní středisko, mateřskou školu a bytovku;
/

Rýmařov, 2007, Femont a.s. Opava

 • zdroj vody pro výrobu polystyrénu hlubinným vrtem 120 m;
/

Bukovany, 2007, OÚ Bukovany

 • řešení centrálního zdroje vody a vliv na individuální zdroje v nejbližší chatové osadě;
 • návrh provozních podmínek ve vztahu k bilanci přírodních zdrojů a se zřetelem na ovlivnění stávajících zdrojů v obci;
/

Holasovice, skládka TKO, 1995-2012, TS Opava

 • zřízení monitorovacího systému v okolí skládky TKO;
 • probíhající monitoring na pozorovacích vrtech;
/

Zátor, kyselka 1999, OÚ Zátor

 • zachycení zřídelní linie a výstupu CO2 vrtem a obnova kyselky po povodni 1997;
/

Zábřeh, Melč, 2005 a 2011 výrobna Klements

 • zdroje vody pro výrobu masných výrobků a jatka;
/

Malá Morávka, penziony Kopřivná a Brams

 • zdroje vody zásobující až 100 hostů při plné obsazenosti vč. bazénu a pivních lázní

Individuální zdroje vody u rodinných domů, chat, zahrad apod.

/

Kružberk, chata (bývalá správní budova stavitele)

 • vyhledání zdroje vody v břidlicovém komplexu pro individuální zásobování chaty nad přehradou;
/

Čaková, RD

 • prohloubení studny vrtem u starosty a řešení desítek dalších individuálních zdrojů vody v obci, vč. provedení zdroje vody pro víceúčelové hřiště;
/

Linhartovy, 2xRD

 • posilující zdroj vody pro zavodnění stávající kopané studny jejíž celoroční provoz byl obnoven včetně zachování technického zařízení;
/

Burkvíz, RD+chaty

 • provedení desítka zdrojů vody u chat a RD s provozní vydatností 0,1 až 0,5 l/s;

Ročně provádíme cca 50 ks individuálních zdrojů vody pro zásobování RD a rekreačních objektů. Od roku 1993 provedené a předané zdroje vody jsou zabezpečeny tak, že vykazují stálé zavodnění bez ohledu na roční rozkolísanost zavodnění a dnes již můžeme hodnotit i v časovém horizontu desetiletí.