Provádíte ještě jiné práce?

V oblasti podzemních vod:

  • zpracováváme hydrogeologické vyjádření k likvidaci dešťových a předčištěných vod vsakem do horninového prostředí;
  • posuzujeme možnosti odvodnění, odvlhčení staveb

V ostatních stavebních činnostech se podílíme:

  • na vodohospodářských projektech využití zdroje vody
  • na projektech ČOV
  • radonovém průzkumu
  • kolektorech pro tepelné čerpadlo
  • IG průzkumu